Świadczenia Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) są realizowane w przychodni:

Polska Grupa Medyczna,ul. Sosnowa 16, 42-290 Blachownia,tel. 785 057 973, 664 779 849

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, ul. PCK 7, 42-200 Częstochowa, tel. 34 325 74 10, 609 348 811, 607 929 022, 605 497 117

Miejski Szpital Zespolony, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa,                     tel. 34 370 21 57


Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane                        bez skierowania

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– telefonicznie,

– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W innych uzasadnionych przypadkach wzywa się Pogotowie Ratunkowe

Nr. telefonu 999 oraz 112.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.