Prosimy o wybranie odpowiedniej zakładki:

Rejestracja – informacje na temat rejestracji pacjentów

Karta praw pacjenta – ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Skargi i zażalenia – informacje o tym jak i gdzie złożyć skargę

Dokumentacja medyczna – procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumenty ubezpieczeniowe – dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

Gdzie się badać – wykaz podwykonawców świadczących usługi dla Zoz „KAMPOLMED”

Aktualności – wiadomości ważne dla pacjentów

Do pobrania – druki i dokumenty przydatne pacjentom „KAMPOLMED”