Dokumenty dla pacjentów Ośrodka zdrowia w Kamienicy Polskiej

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

plik do pobrania


DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

plik do pobrania


DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

plik do pobrania


ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DLA CELÓW ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYDANE PRZEZ LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZENIE

plik do pobrania Druk N-9 ZUS


ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

plik do pobrania Druk N-14 KRUS


WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

plik do pobrania


ODMOWA WYDANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

plik do pobrania