INFORMACJA O ZASADACH REJESTRACJI

W związku z podjętymi działaniami związanymi z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, od dnia 23.03.2020r. następuje zmiana pracy Ośrodka Zdrowia w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 12. Uzyskanie porady u lekarza możliwe jest tylko po telefonicznej rozmowie z dyżurnym lekarzem.

W czasie teleporady można uzyskać niezbędne informacje oraz ewentualnie potrzebne dokumenty drogą elektroniczną (e-recepta, e-zwolnienia i inne) – tel. 34 3273 263. Dalsze ograniczenie kontaktów międzyludzkich i pozostawanie w warunkach domowych daje szansę na ograniczenie i wygaszenie epidemii.

INFORMACJA O ZASADACH REJESTRACJI I UDZIELANIA PORAD LEKARSKICH W OŚRODKU ZDROWIA I PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W KAMIENICY POLSKIEJ

W związku z koniecznością zabezpieczenia pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi z epidemii COVID-19 ustalone zostały – aż do odwołania – następujące zasady postępowania:
1. Chcąc uzyskać poradę u lekarza, pacjent każdorazowo powinien najpierw uzyskać teleporadę (rozmowa telefoniczna z personelem właściwej placówki), celem ustalenia rzeczywistych potrzeb pacjenta i sposobu ich realizacji.                                                        
Teleporada dla pacjentów (proszę dzwonić do placówki, w której złożona została deklaracja):

– Ośrodek Zdrowia „KAMPOLMED” przy ul. Marii Konopnickiej 12:                                                                  
tel.34 3273 263

– Przychodnia lekarska  „KAMPOLMED” przy ulicy Marii Konopnickiej 370:                             
tel.34 3273 282

– Przychodnia Specjalistyczna „OPTIMAX – FENIG” przy ulicy Marii Konopnickiej 370:          
tel.34 3273 131


Prosimy dzwoniących o cierpliwość – wiele osób próbuje dodzwonić się równocześnie; w tym czasie personel musi wykonywać także swoje podstawowe obowiązki przy pacjentach.
2. Pacjenci nie wymagający badania lekarskiego uzyskają w czasie teleporady niezbędne informacje oraz ewentualnie potrzebne dokumenty drogą elektroniczną (e-recepta, e-zwolnienie i inne).
3. Pacjenci wymagający badania lekarskiego zostaną poinformowani o terminie, w którym mają się zgłosić na badanie w swoim ośrodku zdrowia bez potrzeby oczekiwania w dużym skupisku ludzkim.
4.Zabrania się wejścia i przebywania na terenie placówek osobom, które nie zostały zarejestrowane w czasie teleporady.
5.Zwracamy się z prośbą o unikanie zbędnych wizyt w placówkach medycznych; wszelkie badania profilaktyczne i okresowe, należy przełożyć na czas późniejszy.


Jedynie maksymalne ograniczenie kontaktów międzyludzkich i pozostawanie w warunkach domowych gwarantuje bezpieczeństwo osobiste i daje szanse na opanowanie oraz wygaszenie epidemii.