Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) są realizowane w przychodni:

NZOZ „Egomedica” Częstochowa ul. Orkana 139 B

Telefon 34 3662881


Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane                        bez skierowania

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

– w warunkach ambulatoryjnych,

– telefonicznie,

– w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania;

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W innych uzasadnionych przypadkach wzywa się Pogotowie Ratunkowe

Nr. telefonu 999 oraz 112.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

– recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,

– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.